Nanga Abahutu

Mark Segment
Begin
End
Play
Share this video
X

Send E-mail

 
[Hide]Right click this link, select 'open in new tab', and add to bookmarks:
[Hide]Copy and paste this link to an email or instant message.
[Hide]Right click this link and add to bookmarks
Search
Terms:
 
 
 
Transcript 
  •  Njyewe nanga abahutu, Njyewe nanga abahutu, Njyewe nanga ibihutu, kandi nanga ibyihuture rungano Ngo ugize ngo iki Mutaba? Mureke mbivuge ntuza we Intimba interetse umutima cyane, Mbabwire impamvu mbanga ye, Mureke mbivuge ntuza we Intimba interetse umutima cyane Mbabwire impamvu mbanze ye Njyewe nanga abahutu Banga ubwoko bwabo Bwo kuba abahutu ababozi Yee, aho ho turi kumwe Njyewe nanga abahutu Basuzugurana cyane Ngo aha baruta Abandi 
  •  Bakanena Abandi bahutu Urumva ntu Njyewe nanga abahutu, Abahutu b’inda ndende Babandi b’ibisahiranda, Bakunda guhakwa Batunzwe no guhakirizwa rungano, Icyo hari uwakikugayira se? Abongabo niba mbanga ndamaze , Abongabo niba mbanga ndamaze, Imana tugira iwacu, Ni uko ari bake cyane rungano, Ni bake cyane abarindagiye… Imana tugira iwacu ni nk’uko ari bake cyane rungano, Njyewe nanga ibihutu, Njyewe nanga ibihutu, Bigendera inzira ubugari, Njyewe nanga ibihutu Ibihutu bidashishoza, Bitareba Bateranya bigatemana Bikegura, bikarwana intambara Bitazi imvano yayo rungano, Bakamarana Urumva atari ishyano koko? 
  •  Njyewe nanga umuhutu, Umuhutu uhabwa icyicaro akica umuntu Kandi akica umuhutu rungano ,Yego ra ,Abongabo niba mbanga ndamaze Abongabo niba mbanga ndamaze ,Nanjye ndate…,yewe Imana tugira iwacu, Ni uko ari bake cyane rungano, Imana tugira iwacu, Ni uko ari bake cyane rungano, Intumva yabyaye intumva, umutisiga abyaye umusazi, Igihuru kibyaye igihunyira se rungano, Ukuri guca mu ziko ntigushye Kandi kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano, Mwa bagabo mwe!! 
  •   Mbwira abumva, Mbwira abumva, Ngwino wumve ,Mbwira abumva Ngwino wumve, Nda y’Imana mbambure imanzi Nda y’Imana mbambure imanzi rwa Kizima Njyewe nanga abahutu Ba bahutu batibuka Imipfireya Muramira Ngo bibuke urwo yapfuye Bibuke icyamwishe rungano Bibuke urwo yapfuye mwana wanjye Njyewe nanga abahutu Ba bahutu batibuka Mash… hariya i Nyanza Ngo bibuke urwo yapfuye Bibuke icyamwishe rungano, Bwa bwenge buke se! Njyewe nanga abahutu, Ba bahutu batibuka Ngo bibuke Nyagakecuru Mu Bisi bya Huye, Bibuke urwo yapfuye Bibuke icyamwishe rungano, Hari ubyibaza? Njyewe nanga abahutu, Ba bahutu batibuka, Ngo bibuke rya jambo rivuga ngo Duhere ruhande Twice … Hariya i Butare rungano! 
  •  Njyewe nanga abahutu, Ba bahutu batibuka Rukara rwa Bishingwe, Basebya we na Ndungutse, Mu Ruhengeri rw’Umurera, Ngo bibuke icyabishe rungano, Yego koko mwana wanjye, Ba bahutu batibuka Rukara rwa Bishingwe, Ngo bibuke uko yamanitswe Basebya we na Ndungutse, Mu Ruhengeri rw’umurera Ngo bibuke icyabishe rungano Akagambane ka… Abongabo niba mbanga ndamaze Abongabo niba mbanga ndamaze Imana tugira iwacu Ni uko ari bake cyane rungano Imana tugira iwacu Abongabo ni bake cyane rungano Intumva yabyaye intumva, 
  •  umutisiga abyaye umusazi, Igihuru kibyaye igihunyira se rungano, Ukuri guca mu ziko ntigushye, Kandi kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano, Mwa bagabo mwe Mbwira abumva Ngwino wumve Mbwira abumva Ngwino wumve, Mbwira abumva Ngwino wumve Nda y’Imana Nda y’Imana mbambure imanzi rwa Kizima Nda y’Imana Nda y’Imana mbambure imanzi rwa Kizima Njyewe nanga abahutu Njye nanga abahutu Badashyira mu gisenge undi muhutu wabakoshereje 
  •  Ngo bamuhanire iyo ngiyo, Ariko ubumwe bukomeze rungano, Ahubwo bagahogeraaaa, Njyewe nanga abahutu, Badashyira mu gisenge undi muhutu wabakoshereje, Ngo bamuhanire iyo ngiyo, Ariko ubumwe bukomeze rungano, Inda gusa, Abongabo niba mbanga ndamaze Abongabo niba mbanga ndamaze Imana tugira iwacu Ni uko ari bake cyane rungano Abongabo niba mbanga ndamaze Abongabo niba mbanga ndamaze Imana tugira iwacu Ni uko ari bake cyane rungano 
  •  Njyewe nanga abahutu, Abahutu b’inda ndende Babandi b’ibisahiranda, Bakunda guhakwa yeee, Bakunda no guhakirizwa rungano, Njyewe nanga abahutu, Basuzugurana cyane Bumvaga baruta abandi Bakanena abandi bahutu rungano Hari unena nk’abo ra? Njyewe nanga abahutu Nanga ibyihuture rungano Njyewe nanga abahutu Abahutu b’inda ndende Babandi b’ibisahiranda Bakunda guhakwa yeee Bakunda no guhakirizwa rungano Njyewe nanga abahutu, Basuzugurana cyane Bumvaga baruta abandi Bakanena abandi bahutu rungano Hari unena nk’abo ra ? Njyewe nanga abahutu Nanga ibyihuture 
  •  Njyewe nanga abahutu, Njyewe nanga abahutu, Njyewe nanga ibihutu Kandi nanga ibyihuture rungano Ngo ugize ngo iki Mutaba? Mureke mbivuge ntuza we Intimba interetse umutima cyane, Mbabwire impamvu mbanga Mureke mbivuge ntuza we Intimba interetse umutima cyane Mbabwire impamvu mbanga cyane 
 

Title:Nanga Abahutu
Description:Audio song by Simon Bikindi mainly advocating ethnic nationalism, Hutu Power and continuation of the 1959 Revolution.
Source:ORINFOR
Language:eng
Time period:Rwanda 1973 (5 July) - 1994 (6 April)
Repository:Genocide Archive Rwanda

BACK TO Songs