A testimony of Yves Kamuronsi

"rtmpconf":{ type:"flv", file:"rtmp://streaming.lib.utexas.edu/hrda-open/mp4:kmc/kmc00035/kmc00035-vid1.mp4", baseUrl:wgScriptPath + "/extensions/player/", streamServer:'streamserver.ufm.edu/vod', width:"480", height:"360", config:{ showBrowserControls:false }, poster:"/index.php?action=ajax%26rs=importImage%26rsargs[]=Image:Kmc00035-thumbnail.jpg%26rsargs[]=480", controls:{ _timerStyle:"sides" } }
Mark Segment
Begin
End
Play
Share this video
X

Send E-mail

 
[Hide]Right click this link, select 'open in new tab', and add to bookmarks:
[Hide]Copy and paste this link to an email or instant message.
[Hide]Right click this link and add to bookmarks
Search
Terms:
 
 
 
Table of Contents 
 •  Introduction 
 
View Topics 
 •  Family life 
 •  Death threats 
 •  Discovering 
 •  Death march 
 
View Places 
 •  Kicukiro 
 •  Gitwe 
 •  Gitarama 
 
Ubuhamya bwanditse 
 •  Steven: Uyu munsi ni itariki 30 werurwe 2004, turi kwa Yves ku Kicukiro, i Kigali. Turaganira na Yves. Yves wambwira izina ryawe n' imyaka ufite? 
 •  Yves: Nitwa Yves Kamuronsi, nkaba mfite…nkaba ngiye kuzuza imyaka makumyabiri n'itatu [23]. 
 •  Steven:Yves mwari umuryango w'abantu bangahe mwabaga hano mbere ya Jenoside? 
 •  Yves:Mbere ya Jenoside twabaga hano turi umuryango w'abantu batandatu. Twari turi abana bane, na papa na mama. 
 •  Steven:Hanyuma noneho nyuma ya Jenoside, musigaye muri bangahe? 
 •  Yves :Nyuma ya Jenoside twasigaye turi batatu. Papa na mama na mukuru wanjye barishwe muri…mu gihe cya Jenoside. 
 •  Steven:Wambwira kimwe mu bintu bya kera wibuka? Mu bwana bwawe wibuka iki, gikunda kukugarukamo? 
 •  Yves: Mu bwana bwanjye ikintu nakwibuka, ndi kumwe n'umuryango wanjye, ndibuka ukuntu twabanaga, ndibuka rimwe na rimwe iyo twabaga turi hamwe twese tuganira. Rimwe na rimwe papa yakundaga kudusetsa cyane, kuko yari umuntu uganira cyane kandi usetsa. Agakunda kudushimisha, kudutembereza. Na mukuru wanjye nawe yari umuntu usetsa nawe iyo twabaga twiherereye turi abana gusa , yari umuntu wakunda kudushyushya akatuganiriza cyane akadushimisha. 
 •  Steven:Mbwira kuri mama wawe. We yari ateye ate? 
 •  Yves: Mama wanjye yari umuntu…yakundaga abantu, kandi akaba ari umuntu wakundaga kuganira, abantu akabagira inama yakundaga kutuganiriza cyane. Yakundaga abantu ndetse no kukazi ke abantu baramukundaga…aho yakoraga, abantu baramukundaga cyane. Ku buryo bajyaga baza no kumugisha inama. Ndetse n'abantu bo mu muryango wacu barumuna be, cyangwa se abantu bo mu muryango wo kwa papa, nabo bari abantu bakundaga kuza kumureba. Koko bakamwiyigereza kuko nta muntu wamutinyaga. Abantu bose yageragezaga kubegera, akanabaganiriza, akababera nk'umuvandimwe rwose. Akagerageza icyo afite, akagerageza kukibaha, n'icyo adafite bakabona ko ntacyo afite. Ariko wenda akagerageza kubafasha. 
 •  Steven: Mbwira ku mibanire yawe nawe… ubusabane mwagiranaga, n'ibyo mwajyaga mufatanya gukora . 
 •  Yves: Mama twa… yakundaga kunganiriza cyane rimwe na rimwe, yajyaga anyihererana akanshyira nko mu cyumba, akambwira ibintu bigendanye n'ubuzima. Ndetse na mbere y'uko Jenoside iba yajyaga atubwira ati: "mushobora kuba imfubyi nta wamenya, nshobora kugira accident cyangwa nshobora kugira ikindi kintu kimbaho, ababyeyi banyu bose bagapfa, njyewe na papa wanyu tugapfa. Ariko mugomba kumenya ntimukabe abantu b'abatesi," turimo yenda gukora ibintu akatubwira ngo: "mujye mugeragreza gukora cyane, kuko hari igihe dushobora kuzaba tutagihari mukirwanaho." Yakundaga kunyiyegereza akangira inama zo mu buzima kugirango nzakure ndi umwana mwiza nzamuke ndi umugabo. 
 •  Steven: Mbwira kuri papa wawe. Yari muntu ki? 
 •  Yves: Papa yari umuntu wakundaga kuganira cyane . Yaraganiraga cyane ku buryo iyo yabaga ari nk'ahantu bari nko mu kabari n'abandi bagabo bagenzi babaga baseka. Igiparu cyabishe noneho yagera mu rugo natwe akadusetsa . Noneho nk'icyo mwibukiraho nk'iyo yabaga yatashye nka nimugoroba twese abana wasangaga tumurindiriye. N'iyo yabaga ari butinde gutaha. Kuko iyo yazaga yaradushimishaga akatwemerera kudutembereza, akaduha wenda nk'ibintu akaduha nk'amafaranga akavuga ati: "nimujya mu misa muzagure nk'akabombo, cyangwa utuntu nk'utwo ngutwo." Noneho twese tukamurindira tukaryama ari uko atashye. Twarara tutamubonye mu gitondo tukazinduka cyane tugiye gukomanga ku muryango ngo tumurebe. 
 •  Steven: Mbwira kuri mukuru wawe. 
 •  Yves: Mukuru wanjye we yari umuntu ucecetse. Nta n'ubwo abantu bari bazi ko avuga. Ariko iyo…ariko ntiyavugaga iyo yabaga ari mu rugo, papa ahari cyangwa se mama, kuko yarabatinyaga akitwara nk'umuntu ucecetse cyane, cyangwa se hari ari umuntu mukuru. Ariko iyo twabaga twiherereye turi abana gusa, cyangwa turi nk'abana… duturanye cyangwa haba ari ku ishuri, yari umuntu usetsa. Yakundaga amafilime cyane, agakunda indirimbo zigezweho, icyo gihe twazitaga ngo za funk, azikunda cyane, agakunda kubyina. No ku ishuri akaba ari umuntu abantu bakundaga cyane, kuko yari umuntu witonda, kandi ukunda abantu. 
 •  Steven: Haba hari igihe mwajyaga mwishimishiriza hamwe mu muziki? 
 •  Yves: Yee, kuko yaranyigishaga. Niwe wambwiraga ibigezweho. Kuko njye ntabwo nabaga …niwe wabaga yabikurikiye mu bitabo. Akunda gusoma ibitabo akunda kumva radio, noneho yaza akanyigisha tukiga turi mu cyumba, akanyigisha kubyina nanjye akanyerekera… 
 •  Steven: Wambwira ikintu cy'umwihariko kikwibutsa umuryango wawe. Ese ni amakwe; ni iminsi mikuru se; ibiruhuko se… ikintu wibuka… 
 •  Yves: Nk'ikintu naba nibuka, yenda nk'iminsi mikuru twaba twarajyanyemo, cyangwa ubukwe. Ntabwo twakundaga kujya mu bukwe cyane, ariko iyo badutemberezaga… Ndibuka hari umunsi twagombaga kujya…rimwe…kujya kwa Lando, kureba… hari umucuranzi wari waje ucuranga indirimbo z'ikirundi ariko n'iz' ikinyarwanda. Icyo gihe ndabyibuka ko twabyiteguye koko twese turi bujyane, icyo byanabaye na byiza kuko twese twari kumwe, turishima twese. Icyo gihe nicyo kinjemo hafi. 
 •  Steven: Mbwira ikintu gikomeye wibukiraho umuryango wawe? Ese n'ibihe by'ibyishimo, ese ni amagambo mwaganiraga…ni iki kikwibutsa umuryango wawe ku buryo bw'umwihariko? 
 •  Yves: Nabivuga nko mubice bibiri. Nk'icyo nibuka cyane nko kuri mama, ni uko mbere yuko Jenoside itangira yigeze kumfata rimwe arantwara tujya ahantu mu cyumba. Arambwira ati: "intambara irimo kuba ntawamenya, dushobora gupfa cyangwa tukagira ikintu kitubaho. Ati : ariko muzihangane…asa nk'umbwira ko agiye gupfa. Muzihangane muzabe abana beza niyo byaba…" Nakwibuka na none… …yajyaga akunda kunyihererana akambwira ati :"ni wowe mukuru, [ariko ntabwo yari njyewe mukuru hari hari mukuru wanjye]. Ariko nabonaga ari njyewe ashaka kubwira cyane buri gihe. Akantu kose kaba kabaye akampamagara ati: "Yves ujye ugira gutya na gutya jya ukunda abantu…" Naho kuri papa we, rwose ndabyibuka hari igihe yajyaga akunda kunjyana akanjyana nko…yaba agiye nko mu bandi bagabo, akambwira ati: "ngwino njye kukugurira brochettes…" akaba arijye yihererana nanjye akanjyana. Noneho…ku buryo mama byajyaga binamurakaza, akamubwira ati: "ariko se kuki unjyanira umwana, ukamutindana ninjoro?" Ariko jye bikanshimisha kuko nabaga ndi kumwe na papa, nkumva meze neza nkumva nta muntu wankoraho rwose. Ariko nawe agakunda kumbwira ati: "ujye umenyera ibintu, ujye umenya barumuna bawe, ujye umenya bashiki bawe." 
 •  Steven: Ni ibihe bintu bikomeye wibuka byabaye muri Jenoside? Ni iki cyakugoye cyane? 
 •  Yves: Ikintu muri…navuga nko muri Jenoside cyambabaje cyane ku babyeyi banjye, navuga nk'ukuntu bapfuye. Mbere y'uko bapfa uko babimbwiye n'uko baje kubafata aho bari bari, icyambabaje cyane ni uko mama yari arwaye. Yari arwaye malaliya, ngo yari yiriwe…yari yaraye ameze nabi ahinda umushyitsi; aruka… kubera malaliya, nta n'imiti yabonye, icyo gitondo nicyo baje kumubyutsamo. Baramufata kuko ngo yari ameze nabi. Ngo yari arwaye, afite imbeho atitira. Mukuru wanjye we ngo yari arimo akora isuku aho bari bihishe, hari mu gitondo barimo bakoropa…arimo akoropa nawe, yumva radio atazi ibyo aribyo, urumva yari umuntu w'umwana . Wenda navuga ko we, icyambabaje cyane kuri we, ni ukuntu…ni iminsi yamaze atarapfa. Baramurashe amasasu agera kuri atanu, akiryamye nta miti afite yo kumuvura, ari aho gusa nta muti. N'imiti babonye ikaba idahagije. Icyo gihe kimaze gushira atangiye gukira barongera baragaruka. Nibaza ko icyo gihe yamaze… njya mvuga nti: "iyaba yarahise apfa." Kubera ko igihe yamaze atarapfa, nicyo mbona cyamubabaje cyane kuko yakimaze nta kintu…ababaye. Ibyo bintu buri gihe iyo mbitekereje birambabaza cyane. 
 •  Steven: Icyo gihe wowe wari uri he? 
 •  Yves: Njyewe bijya kuba twari twagiye kwa nyogokuru, tugenda bavuga bati: "ino ahangaha hari umutekano mukeya, reka ibyiza dutandukane, kuko bashobora…twebwe dushobora gusigara." Noneho tujyayo, nari ndi i Gitarama kwa nyogokuru wanjye aho bita i Gitwe. 
 •  Steven: Wamenye ute uburyo umuryango wawe wishwe ? 
 •  Yves: Uko mbyumva, uko mbibona bishwe…bishwe nabi. Kubera ko mbere yuko bapfa, babanje kujya babajyana hirya no hino, bakabashorera bakabajyana nk'ibirometero nka bitanu ari nk'abantu bagera ku ijana… abantu babavugiriza induru babakubita…babakubita amahiri… Ubwo buryo bapfuyemo nibwo… nabyo birambabaza. Muri ubwo buryo, mbere y'uko banapfa, numva njye barishwe nabi cyane. Kugirango… bageze n'umunsi wo gupfa mbere y'aho babanje kujya birukanka, bakabavumbura mu bihuru aho bari bari. Bakabakubita, bakabatuka, bakabasabira imbabazi, nabo ubwabo bagatakamba baka… bakinginga… Mbona ko icyo gihe cyose, birutwa n'uko bari gupfa ku munsi wa mbere. 
 •  Steven: Ni inde wabikoze [wabishe]? 
 •  Yves: Uwabishe ni umusirikare, ntabwo jyewe nari muzi. Ntabwo muzi. Nawe sinzi uko yamenye mu rugo, ariko icyo namenye ni uko yagambaniwe n'umuntu wari inshuti ye cyane. Yari afite umugabo wari inshuti ye cyane yari inshuti y'amagara, kuko ibintu byose yajyaga gukora byabaga amakwe byaba iki… Papa yaramubwiraga ati : "uze kuza…uze kuza tujyane, uze kuza ngusabire." Hari ibintu mu muco bagira byo kujya gusabira abantu, ariko ukaba ufite nk'umuntu w'umugabo ubwira byose. Buri joro babaga bari kumwe mu kabari basangira, uwo mugabo yari umukuru w'interahamwe muri Kicukiro ntacyo yigeze amumarira, ahubwo niwe wamugambaniye. N'iyo byabaga byakomeye niho twahitaga duhungira gatoya, mbere ya Jenoside. Ariko uwo mugabo niwe wa mbere wa…wamutengushye, niwe muntu wa mbere wamugambaniye. Kuko ndibuka ko no muri Jenoside papa yigeze kumutumaho. Aramubwira ati: "niba hari icyo yamumarira, niba ari amafaranga ayamuhe kugirango atange batamwica." Na nyuma arwaye bamaze kumurasa, papa yamutumyeho, ati : "se ko bandashe kandi ndwaye meze nabi, ati: ntacyo wamarira?" Ahubwo niwe wohereje abantu. Yohereza abantu ati: "hari umugabo utapfuye. Mwamwiciye umugore mwamwiciye n'abana, ati: niba mutamwishe ntabwo muzamukira." Yohereza abantu, yohereje abantu nibo bamwishe ku nshuro ya kabiri. 
 •  Steven: Papa wawe n'abasirikare bari babanye gute? Ese bari inshuti…? 
 •  Yves: Icyo navuga ni uko papa nta banzi nzi yari afite. Baba abasirikare, nta kibazo yagiranaga nabo. Ku buryo n'abantu bo muri kano gace baramukundaga. Kuko bamukundiraga ko ibibazo bamubwiraga yarabibakemuriraga, yaba abasanze ku muhanda afite i modoka akabatwara, nta modoka afite bakazamukana n'amaguru baganira kugera kuri taxi. Yaba afite amafaranga bakamusaba bati: "dusengerere akabasengerera." N'abasirikare nabo nta kibazo yari afitanye nabo. Ahubwo yari afite n'abasirikare bamwe na bamwe b'inshuti ze. Ku buryo numva nta kibazo yarafitanye n'abasirikare, uretse n'abasirikare nta n'undi bari bafitanye ikibazo. 
 •  Steven: Iyo wabonanaga papa wawe n'uwo mugabo w'umwicanyi wabonaga bameze bate? Ese wabonaga ari inshuti nziza…ese babaga baganira neza…? Wabonaga basabanye gute n'iyo nshuti ye, iyo Nterahamwe? 
 •  Yves: Papa abagabo b'inshuti ze bose bari abantu bahuraga. Hari abo bahuriraga mu kazi…hari abo bahuriraga mu kazi, hari n'abo bahuriraga mu kabari, hari n'abo bahuriraga mu nzira. Abo ngabo bose nko mu kazi papa yari umuntu ukora cyane kandi yari umuntu uzi ubwenge. Ku buryo nk'abo bakoranaga mu kazi, benshi baramukundaga kuko yabaga abishoboye. Kuko benshi baramushakaga cyane. Abo mu kabari nabo barahuraga basengeranira. Akabasetsa ibiganiro bimeze neza, ndetse n'uwo mugabo wundi wamugambaniye nawe yari umuntu w'inshuti ye cyane. Kuko bahuriraga ahongaho hose . Baba n'abo batakoranaga bahuriraga mu nzira, baramukundaga kuko ntacyo atabakoreraga . Ndetse n'abantu bo mu muryango wacu bazaga mu rugo, baza kumusura, abaza kumusaba amafaranga, abaza kumusaba conseille [bamugisha inama], abo bose bazaga hano buri gihe, hahoraga abantu bazaga buri gihe. 
 •  Steven: Waba uzi uko mama wawe yishwe? 
 •  Yves: Yee, nk'uko nabibabwiye icyo hari mu gitondo, hari ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwa kane [27 /04 /1994]. Urumva Jenoside yari imaze ibyumweru bibiri itangiye. Hari mu gitondo nababwiye ko yari arwaye…yari arwaye malariya afite intege nkeya, baraza baramufata. Babanje kubicaza hasi, bamaze nk'amasaha agera kuri abiri bicaye. Ubwo hari igitero cy'abantu ariko ngo harimo abantu bagerageza kubasabira imbabazi, bakibinginga ngo ntibabice. Ubwo bari nk'abantu bagera kuri mirongo itandatu [60]. Barabafata nawe baramufata yarakenyeye ibitenge kubera ko yari arwaye atitira akenyeye ibitenge hose kugirango imbeho ntimufate, kuko nta makote yari afite yari yifubitse kugirango imbeho ntimufate, kandi hari ku zuba. Baramufata baramuzamura bamuryamisha ahantu, bamuryamisha hasi baramubwira ngo niyubike inda, narangiza arebe hasi barangije bamurashe isasu rimwe mu mutwe arapfa. 
 •  Steven: Wowe ubwawe waba warabonye aho bica abantu? Tuvuge nk'aho wari uri I Gitarama, wigeze ubona ahantu hakorerwa ubwicanyi? Mbwira ibyo wabonye muri icyo gihe. 
 •  Yves:Uburyo nabonye bica abantu, nabonye abantu benshi. Ariko nk'ibyo nibuka hari umugabo rwose nabonye interahamwe zaramuvumbuye ahantu yari yihishe bari bafite ubuhiri, bari bafite imihoro, baramwirukankana. Naramubonye yirukanse agerageza kubasiga ariko bamwirukankanye nk'iminota igera kuri itanu bataramufata. Ariko bagiye kumushyikira umuntu yamuturutse inyuma amukubita ubuhiri mu mutwe narabirebaga, umugabo nta n'ikindi kintu yakoze, yahise yikubita hasi arapfa. Ibindi nabonye hari umukobwa nabonye bishe, uwo mukobwa bamwishe nabi. Nawe babanje kumuvumbura baramwirukankana, kujya kumwica yabanje gutaka yamaze nk'iminota nka mrongo itatu [30] atarapfa, akiboroga narabyumvaga. Ariko nabonye apfa ariko sinigeze ngira ingufu zo kumwegera ngo ndebe aho yari ari. Kuko hari hakiri abantu baseka bishimye bavuga bati: "twavumbuye umuntu." 
 •  Steven: Abo bicanyi bari bameze bate? Wabonaga bitwaye bate? 
 •  Yves: Wabonaga ari abantu babyishimiye cyane.Wabonaga babyishimiye kuko wabonaga bibashimishije. Ahubwo njyewe nabonaga iyo babaga nta muntu bari kwica wabonaga babuze amahoro. Ariko iyo babaga babigezeho wabonaga bafite ingufu babyishimiye…babyishimiye rwose wabonaga nk'iyo babaga bamaze kwica umuntu wabonaga bamuri iruhande bareba ugirango n'ink'igisimba bishe. Kwa kundi nk'abahigi avumbura nk'inyamaswa akayica ukabona biramushimishije. Wabonaga bishimye pe! 
 •  Steven: Wowe muri wowe imbere mu mutima wawe wumvaga umeze ute? 
 •  Yves: Mu mutima wanjye numvaga… nari nkiri umwana ariko muri njye numvaga… nabaga mbabaye cyane. Uretse no kuba nari mfite ubwoba, ubwoba bwo bwageze aho burashira. Ariko noneho ngera aho biranyobera. Nkumva sinzi ibyo ndimo, nk'umva sinzi n'aho ndi. Kubona umuntu yica undi, kubona umuntu yirukankana undi, niyo wenda atabaga yapfuye ukabona arimo gusamba cyangwa ukabona bamutemye afite ibikomere umubiri wose, n'ibintu ntumvaga ntanabashaga no gusobanukirwa . Nabaga mfite agahinda kenshi cyane. Ndetse hari n'igihe naje no kumenya…mbere y'uko…ariko sinari ndi mu rugo, ariko hari iminsi yigeze kugera numva ntekereje mu rugo cyane. Nkumva ndababaye, nkumva ndahangayitse. Icyo gihe nafashe agapapuro nandika itariki. Iyo tariki naje gusanga ari nayo yahuye muri iyo minsi mu rugo bapfuyemo. Kuko icyo gihe niriwe ndira, umunsi wose biranyobera. Kandi icyo gihe niwo munsi twari twabonye agahenge kuko nta bantu babaga bahari baje kutuvumbura . Noneho uwo munsi biranyobera nkumva nta mahoro mfite nirirwa ndira ngatekereza mu rugo cyane ntekereza mukuru wanjye ; icyo nafashe agapapuro ndabyandika. Agapapuro ndakabika itariki nyifata mu mutwe . Icyo gihe niho naje no kubaza neza nsanga ibyongibyo niho byabereye . 
 •  Steven: Ni ryari wamenye ko ababyeyi bawe bishwe? Wamenye ryari ibyabaye? 
 •  Yves: Naje kubimenya nyuma ya Jenoside. Kuko njye numvaga batapfuye. Nari nishyizemo yuko wenda bashobora kuba bagihari. Nyuma nabimenye nko mu… nababimenye banze kubitubwira kuko bumvaga nibabitubwira se turabigenza dute ? Naje kubimenya nko mu kwa munani, Jenoside yararangiye nibwo naje kubimenya… mushiki wanjye nibwo twaganiriye neza, abimbwira neza ambwira uko byagenze …hari mu kwa munani Jenoside yararangiye. Kuko ntabwo nari nzi aho bari, kuko namaze amezi angahe tuba twenyine, nta muntu wo muri famille [mu muryango]tubana niho nabimenye. 
 •  Steven: Ushobora kugerageza kumbwira ikintu wabonye muri Jenoside kitajya kikuvamo? Ikintu uhora wibuka. 
 •  Yves: Ikintu cyo muri Jenoside kidashobora kumvamo, ikintu cyambere nibuka ni ngomwa ugomba kumenya ko ababyeyi bawe bapfuye. Icyo kintu ntigishobora kumvamo. Kwibuka ukuntu abantu bishwe, ukuntu bicwaga nabi kandi bari abana beza, ari abakobwa beza cyangwa ababyeyi beza. Ibyo bintu byo muri Jenoside, kubona imirambo cyangwa kugenda usimbuka imirambo. Kuba washaka kuryama nturyame ahubwo washaka nk'ikoti ukaryambura umuntu wapfuye wowe ukarifata, n'ibintu bidashobora kumvamo. Sinshobora kujya kuryama ntatekereje ukuntu mu rugo bapfuye , cyangwa se ntatekereje ukuntu abana bapfuye. Cyangwa se abantu bapfuye naba nari nzi n'ukuntu bapfuye n'ibintu bidashobora kumvamo na rimwe. 
 •  Steven: Kuri wowe kuba umuntu wacitse ku icumu wumva bivuze iki? Ni izihe ngaruka zo kurokoka Jenoside? 
 •  Yves: Jyewe kurokoka, iyo umuntu arokotse nibwo umenya…nibwo naje gusanga agaciro k'ubuzima. Kuko kurokoka n'ikintu bita… iyo umuntu agiye gupfa akarokoka . Niba wari ugiye gutemwa ukagira Imana ukabona ako kanya ntutemwe ukabona ufite umunsi w'ejo. Niho koko uhita ubona ko ubuzima bw'umuntu ari ikintu gihenze; niho koko uhita umenya ko ubuzima bw'umuntu atari ikintu cyo gukinisha. Ubuzima bw'undi cyangwa se ubwawe. Kuko nawe ikiba kikubayeho ni nako kiba kibaye… ninako kinaba no ku wundi muntu iyo ugiye kumukorera ibintu nk'ibyo ngibyo ugiye gukorerwa. Ni nayo mpamvu iyo ngiye gukora ikintu mbanza gutekereza jyewe uyu muntu akinkoreye byagenda bite. Iyo ngiye gukorera umuntu ikintu ndibaza nti ese ari njyewe agikoreye nabifata nte ? Kuko iyo umuntu acitse ku icumu niho hantu wumva ko ubuzima ari bwiza, kandi ubuzima ari ikintu umuntu agomba kubaha, bwaba ubwawe cyangwa bwaba ubw'abandi 
 •  Steven: Ababyeyi bawe bashyinguwe bate? 
 •  Yves: Navuga ko ntabwo ari nko guhambwa, kuko barajugunywe. 
 •  Steven: Watubwira uburyo ababyeyi bawe bashyinguwe? 
 •  Yves: Navuga ko uburyo bahambwemo ntabwo bwanshimishije. Kuko nko mu muco wa kinyarwanda iyo umuntu apfuye, haba hari abantu. Abantu baraza bakagira ikiriyo… ariko bo barishwe barabafata babajugunya ahantu mu myanda… hatameze neza, bon… kuri njye numva batarahambwe . Ni nacyo kintu nabyo mu bimbabaza bya Jenoside icyo kintu nacyo kirambabaza cyane. Kuko mbabazwa n'uko ntabashije kuba byibuze mu rugo, kubona umurambo wabo cyangwa kuba ntarabihambiye cyangwa kuba tutarabahambye nk'umuryango, ibyo bintu birambabaza cyane. Navuga ko batahambwe kuko iyo ufashe umuntu ukamujugunya, ukamujugunya aho ubonye, kandi yari umuntu wiyubashye, wakundaga abantu nta kintu kibi yakoze, nibaza ko ari ibintu… si uguhamba ni ibintu bibi. 
 •  Steven: Ibyo wabimenye ute? Wabimenyeye he? Ese wabibwiwe ni iki? 
 •  Yves: Ku bababonye ubundi bari bari kubaturanyi, hari hari na mushiki wanjye nawe wari kumwe nabo, wanababonye babica. Yarahatweretse ati: "ni ahangaha babahambye." Ndahagera ndahareba, noneho nyuma tubona hararengeranye ibyatsi hari ibihuru, niho twagize igitekerezo turavuga tuti: "reka noneho tuzabashyingure neza. Tugerageze byibuze n'ubwo bwose bikomeye." Turabataburura tubashyira aho twumva byibuze bahambwe nk'abantu nk'uko bari bariho, kandi biyubashye, kandi nk'uko n'abandi bantu bose bahambwa. 
 •  Steven: None se Yves utekereza ko ushobora kubabarira abantu bakwiciye ababyeyi? Ubona bishoboka? 
 •  Yves: Kuri njye birakomeye cyane. Kubabarira ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo navuga ngo: mpite mbivuga aka kanya ngo: mvuge ngo nababarira umuntu wangize gutya, watumye ntagira ababyeyi, nta mera nk'abandi bana. Ntagira afféction [urukundo] y'ababyeyi, ntabasha kubana nabo. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo ari ibintu nakwishoboza ngo mvuge ngo nababarira umuntu wanyiciye. N'utaranyiciye yariciye abandi, mba numva nawe ntapfa kumubabarira. Noneho rero nk'uwanyiciye mba numva atari ibintu byoroshye. Yewe n'uwishe n'umuntu ntazi, ariko ari umuntu ntabwo byoroshye kumubabarira.Nanjye uwanyiciye, uwanyiciye nk'ababyeyi aho ho birakomeye ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ibintu byasaba nk'igihe kirekire cyane. 
 •  Steven: Ubona hari icyo ubutabera bukorwa cyangwa bwakoze mu kukurengera cyangwa kurengera umuryango wawe? 
 •  Yves: Navuga ko ubutabera, kuva uwanyiciye ntazi naho ari. Wenda ashobora kuba ari muri prison ahantu. Ubutabera numva kuri njye, numva nta kirakorwa kuri njye. Kuko iyo ubonye umuntu wenda wakwiciye akatirwa imyaka itanu, ubwo ni ukuvuga ngo nimara gushira azafungurwa.. Gufungwa gusa n'igihano ariko mbona jye ubwo butabera butarangeraho kuko ntarabubona, nta rubanza baracira umuntu wanyiciye ngo mvuge ngo wenda bamukatiye urupfu cyangwa se gufungwa burundu. Ibyo nabyo numva atari igihano, numva ubwo butabera ntazi ubwo ari bwo, sindatekereza ubwo ari bwo ngo numve ndenganuwe. 
 •  Yves: Kuko uko iminsi igenda ishira, niko umuntu agenda abona ingaruka, kandi zigenda zikubera mbi. Uwavuga ngo ukurenganure kereka aguhaye ibyo wifuza byose kandi ntibishoboka. Kuguha… kukwereka uwakwiciye akamucira urubanza wibaza urubanza yamucira urwo ari rwo kuko kumwica ni ukumugirira neza yaba apfuye kandi n'uwamwica yamwica neza ntabwo yamwica nk'uko yishe ababyeyi banjye. 
 •  Steven: Waba warigeze ubona umuntu waba waragize uruhare mu iyicwa ry'umuryango wawe? 
 •  Yves: Yee, hari umuntu umwe nigeze kubona, nubwo atishe ariko nawe yari ari mu bantu bari bari aho ngaho babyishimiye. Naramubonye. 
 •  Steven: Umubonye se wavuze iki…wakoze iki…wabyitwayemo ute? 
 •  Yves: Ntabwo nigeze ngira imbaraga zo kongera kumuvugisha, gusa naramubonye numva… birandenze numva nta n'ikintu namuvugisha. Kuko numvishe ntacyo namukorera, kuko numvishe ngiye kumuvugisha nagira umujinya nkaba nagira ikintu kibi nkora. Nahisemo kumuhunga ndigendera, kuko yari afunze ari kumwe n'aba…abari bagiye kumucira urubanza muri bino bya gacacabagiye kumubaza ibintu. Ntabwo nigeze ngira imbaraga zo kumwegera cyangwa ngo mbe nagira ikintu mvugana nawe. Kuko numvaga nta kintu mfite cyo kumubaza. Kuko yari anzi nanjye nari muzi, kumuvugisha numvaga ntabona icyo muvugisha, sinamusuhuza,sina… byaranyobeye ndamureka. 
 •  Steven: Ubona hari isomo twakura muri Jenoside ? 
 •  Yves: Jenoside njye mbona hari icyo yatwigishije. Ku giti cyanjye Jenocide yanyigishije kumenya agaciro k'ubuzima. Jenoside yanyigishije kumenya ko burya iyo umuntu afite ababyeyi ari ikintu gikomeye. Kuba utabafite nibyo biguha kumenya…kumenya koko ko ababyeyi b'umuntu ari ingirakamaro. Jenoside yanyigishije byinshi. Yanyigishije kubaha ubuzima bw'abandi. Jenoside navuga ko yatumye menya nk'uko nabivuze kubaha ubuzima bw'abandi, ituma menya y'uko ubuzima bwanjye ngomba kubufata neza nkabwubaha, kandi n'ubwabandi… ndumva ari ibyo. 
 •  Steven: Yves utekereza yuko Jenoside ishobora kongera kuba mu Rwanda? 
 •  Yves: Ndumva… njye numva bitashoboka. Njye numva ntabyizeye nkurikije ibyo mbona mbona ntabyizeye. Kubera ko numva Jenoside itakongera kubaho, mbona itazanongera. Kubera ko iyo mbona nk'urubyiruko tungana ingufu bashyiramo barwanya ibyo bintu byose tugarageza no kongera kubyibuka, kandi bitubabaje, kandi tubona ingaruka byatugizeho, mbona bidashoboka. Kandi mbona nk'uko tujya tubiganira twakora n'ibishoboka byose kugirango wenda ntiyongere. 
 •  Steven: Urumva ufite ibyiringiro? 
 •  Yves: Nizera ko Jenoside itazongera, ndabyizeye kandi numva mfite icyizere cy'uko Jenoside itazongera. 
 •  Steven: Ushobora kumbwira uko ubona ejo hazaza hawe? Uko ubona ubuzima bwawe igihe kizaza nk'umuntu w'umunyeshuri. 
 •  Yves: Numva ubuzima bw'ejo hazaza bwanjye numva buzaba bwiza. Kandi numva nifuza kuba umuntu ushobora kugira icyo yimarira, nanjye nkagira umwuga nk'abandi, nk'uko twari tumeze mbere. Ibyo kwiga byo ni ngombwa kugirango ugire ubuzima bwiza. Kandi numva ndi umuntu wabaho mfasha abandi bafite ubuzima bubi, bagenzi banjye wenda tungana ntanshobora kuba mfite icyo ndusha, numva mu minsi irimbere nzagerageza kugira icyo nanjye nabafasha, muri bike naba mfite numva nagerageza kugira icyo nabafasha. Numva ubuzima bw'ejo hazaza buzaba bwiza. Kurenza ubwashize uko bwari bumeze mu myaka cumi ishize. 
 •  Steven: Ubona u Rwanda nk'igihugu rukwiye gukura somo ki ku byabaye? 
 •  Yves: Jye mbona isomo u Rwanda rwavanamo… …mbona byabaye mu Rwanda kuko u Rwanda n'igihugu gitoya kandi cyiza, mbona abanyarwanda ryaba isomo y'uko bagomba gukundana, gufashanya nicyo kintu cyatuma u Rwanda… kandi no kutibagirwa…kutibagirwa ibyahise. Guhora bibuka kandi bagatekereza gufashanya. Kuko ibingibi byose kugirango bibe n'uko abantu batakundanaga. Kandi abantu bata… basuzuguranye nta muntu wubashye ubuzima bw'undi. Kandi kubikora nabyo kugirango babigereho birakomeye. Kuko buri muntu wese aba afite ibibazo bye, aba afite ibimuhangayikishije. Iyaba abantu bashoboraga kumenya ko ibibazo by'undi ugomba kubyumva, nawe ukamubwira ibyawe niho abantu bafashanya . 
 •  Steven: Ni izihe ngorane zikomeye ubona zikomoka ku kuba umuntu wacitse ku icumu? 
 
Voir traduction francaise 
 •  Steven: Nous sommes le 30 mars 2004 chez Yves à Kicukiro, Kigali. Ceci est une interview avec Yves. Yves, dis-moi ton nom et ton âge. 
 •  Yves: Je m'appelle Kamuronsi Yves, j'aurai 23 ans en Août. 
 •  Steven: Yves, vous étiez au nombre de combien dans ta famille avant le Génocide, dans cette maison ? 
 •  Yves:Avant le Génocide, nous étions une famille de 6 personnes. Nous étions 4 enfants, mon père et ma mère. 
 •  Steven: Et après le Génocide…combien ont été tués durant le Génocide ? 
 •  Yves: Après le Génocide, nous ne sommes restés que trois. Papa, maman et mon grand-frère ont été tués durant le Génocide. 
 •  Steven: Peux-tu me dire ce qui te vient automatiquement à l'esprit quand tu te souviens de ton enfance ? Quelle est la première chose dont tu te rappelles ? 
 •  Yves: Je me rappelle que dans mon enfance, avec ma famille, nous avions l'habitude de parler et souvent papa nous faisait rire. Il avait un sens de l'humour très poussé, il aimait nous voir contents, il nous emmenait nous promener…mon grand-frère était quelqu'un de comique aussi. Souvent quand nous étions entre nous, enfants, il nous racontait des plaisanteries, il nous animait. 
 •  Steven: Parle-moi de ta mère. Quel genre de femme était-ce ? 
 •  Yves: Maman était quelqu'un de très sociable, elle aimait porter conseil aux gens, elle aimait converser avec nous. Elle était très sociable et à son travail tout le monde l'aimait ! On l'aimait beaucoup à son travail de sorte que beaucoup de gens venaient lui demander conseil et même ses petites sœurs ou ceux du côté de la famille de papa venaient souvent lui rendre visite. Ils se sentaient proches d'elle, elle les approchait également, engageait une discussion comme leur sœur. Elle faisait de son mieux pour leur donner ce qu'elle avait ; ce qu'elle n'avait pas, ils pouvaient facilement constater qu'elle n'en avait pas. Mais elle s'arrangeait pour leur venir en aide. 
 •  Steven: Comment décrirais-tu le genre de relation que tu avais avec elle ? Qu'avez-vous fait ensemble ? 
 •  Yves: Maman avait l'habitude d'engager des discussions avec moi et souvent elle m'emmenait dans la chambre pour me parler de la vie courante. En fait, avant le Génocide, elle nous avait dit : « Il se pourrait que par malheur vous deveniez orphelins, je pourrais faire un accident ou votre père et moi pourrions tous mourir! Vous devez être forts et ne pas vous comporter comme des enfants gâtés. » Quand nous étions entrain de faire une corvée par exemple, elle nous disait : « Essayez de vous mettre ardemment au travail parce qu'il se pourrait que nous ne soyons pas là un jour. Il faudra vous débrouiller tout seuls. » Elle me mettait souvent de côté pour me parler de la vie courante, elle voulait que je grandisse dans de bonnes mœurs pour devenir un homme. 
 •  Steven: Parle-nous de ton père. Tu nous as dit qu'il était comique, qu'est-ce qui le rendait ainsi ? 
 •  Yves: Papa était très comique de sorte que partout où il était dans les bars, ses amis ne faisaient que rire à cause de ses plaisanteries. Et quand il revenait à la maison, c'était à notre tour de rire. Ce dont je me souviens à son propos c'est que quand il rentrait le soir, nous, tous les enfants, l'attendions. Même quand il rentrait tard car lorsqu'il rentrait, il nous promettait de nous emmener faire une promenade, nous offrait des trucs, de l'argent…il disait : « Quand vous irez à l'église, achetez des bonbons, des trucs du genre… » Nous attendions toujours qu'il rentre et quand nous dormions sans le voir, nous courions très tôt le matin frapper à la porte de sa chambre. 
 •  Steven: Parle-moi de ton grand-frère. 
 •  Yves: Mon grand frère était très calme, d'ailleurs certains croyaient qu'il ne parlait pas. Il ne parlait jamais quand les parents étaient là ou une autre personne adulte. Il était toujours calme. Mais quand nous étions seuls avec d'autres enfants du quartier ou à l'école, il devenait très marrant. Il aimait les films, la musique au top. Ce temps là, le genre de musique au top était le funk, il l'aimait beaucoup danser. A l'école c'était quelqu'un que les gens aimaient beaucoup parce qu'il était calme et aimable. 
 •  Steven: Est-ce que tu savourais la musique avec lui ? 
 •  Yves: Oui, puisqu'il m'enseignait…c'est lui qui me disait ce qui était à la mode parce que moi…c'est lui qui suivait cela de près puisqu'il le lisait dans des magazines. Il aimait la lecture et écouter la radio. Quand il rentrait, il m'apprenait à danser dans la chambre. 
 •  Steven: Est-ce que tu peux me parler d'un moment de joie que vous avez passé en famille ? Une fête, un mariage ou des vacances…quelque chose que vous avez fait ensemble, quelque chose dont tu te rappelles énormément. 
 •  Yves: Quelque chose dont je me rappelle, un jour de fête ou un mariage…nous n'avions pas l'habitude d'aller dans des mariages mais quand ils nous promenaient…je me rappelle bien qu'une fois nous sommes allés ‘chez Lando' [hôtel]…il y avait un musicien qui chantait des chansons burundaises et rwandaises aussi. Je me rappelle bien que nous nous étions assez préparé pour ça, nous y sommes allés, ce qui était le plus amusant est que nous étions tous ensembles. C'est ce souvenir qui me passe par la tête en premier. 
 •  Steven: Quand tu retournes en arrière et penses à ta famille, quel souvenir gardes-tu ? Bonheur, chaleur, joie…Quel est le souvenir le plus fort que tu gardes ? Amour… affection ? 
 •  Yves: Je le subdiviserais en deux parties. Je me souviens que maman, avant que le Génocide ne commence, elle m'a emmené une fois dans la chambre puis elle m'a dit : « Il y a la guerre mais on ne sait jamais, il se pourrait qu'on meurt ou qu'il nous arrive quelque chose…tâchez d'être courageux ! Soyez sages quoi qu'il arrive… » c'est comme si elle m'avisait qu'elle allait mourir. Elle avait aussi l'habitude de me mettre à côté et de me dire : « C'est toi le plus grand ! » alors que j'avais un grand-frère mais j'avais l'impression que ce n'est qu'à moi qu'elle aimait s'adresser. Elle pouvait m'appeler pour me dire : « Yves, il faut faire ceci ou cela, il faut être aimable envers les gens… » Mon père lui, je me souviens bien que souvent, alors qu'il allait être en compagnie d'autres personnes adultes, il me disait : « Viens, je vais t'acheter une brochette. » Il m'emmenait spécialement pour ça et souvent maman était furieuse et lui disait : « Mais pourquoi est-ce que tu emmènes mon fils jusque tard la nuit ? » Moi ça me faisait plaisir, le fait d'être avec mon père me donnait l'impression d'être invincible. Mais papa me disait souvent : « Tu dois t'habituer aux circonstances, tu dois prendre soin de tes petites sœurs !» 
 •  Steven: Quel est la chose la plus dure que tu aies vu durant le Génocide ? Quelque chose qui te fait toujours mal à chaque fois que le souvenir te revient ! 
 •  Yves: Ce qui me fait le plus de peine concernant ce qui est arrivé durant le Génocide, c'est en fait la façon dont ils ont tué mes parents. Selon ce que j'ai appris, ils [les Interahamwe] sont venus les prendre là où ils étaient…mais ce qui est plus douloureux est que ma mère était malade, elle avait la malaria, elle avait passé toute la nuit en frissonnant et en vomissant, sans médicaments…ils sont venus le lendemain la réveiller. Paraît-il que quand ils sont venus la prendre, elle était en très mauvais état. Mon grand-frère lui, faisait la propreté en écoutant la radio, c'était un gamin, il n'avait aucune idée sur ce qui se passait…Je dirais que ce qui est douloureux au sujet de mon père est le temps qu'il a passé avant de mourir parce qu'il avait reçu environ cinq balles et avait passé des jours couché par terre sans traitement ; même les médicaments trouvés n'étaient pas assez suffisants. Quelques jours plus tard, alors qu'il commençait à récupérer, ils [les Interahamwe] sont revenus. Je me dis que….qu'il aurait été mieux qu'ils meurent sur-le-champ car à mon avis, avoir enduré toutes ces peines c'est ce qui lui a fait beaucoup souffrir puisqu'il venait de faire du temps sans…à chaque fois que ce souvenir me revient, j'ai mal au cœur. 
 •  Steven: Tu étais où ce temps là ? 
 •  Yves: Au début des événements, nous étions chez ma grand-mère parce qu'on [les parents] disait : « Il n'y a pas assez de sécurité ici, le mieux est de nous séparer. Ainsi donc, peut-être que vous aurez la chance de survivre. » C'est ainsi que nous sommes allés à Gitarama,Gitwe , chez ma grand-mère. 
 •  Steven: Comment as-tu su la façon dont ta famille a été tuée ? 
 •  Yves: La façon dont ils sont morts, je crois qu'ils…ils sont morts horriblement. Parce que bien avant qu'ils soient tués, ils ont été traînés plusieurs kilomètres, escortés par une centaine de tueurs…avec des gens qui leur criaient dessus, les frappant des coups de gourdins…c'est la façon dont ils sont morts qui me fait mal. Mais avant le jour de leur mort, ils se cachaient dans des buissons, ils étaient dénichés puis subissaient des coups et des jurons…ils demandaient pitié même, ils barraient les coups…je crois qu'il aurait été mieux pour eux de mourir le premier jour [de leur agression]. 
 •  Steven: Qui a fait cela ? 
 •  Yves: Je ne sais pas mais c'était un militaire, je ne sais même pas comment il a su chez moi mais une chose certaine est que mon père a été trahi par un grand ami à lui. C'était même son meilleur ami parce qu'avant qu'il ne fasse quoi que ce soit en rapport avec des mariages ou …il lui disait : « Passe à la maison, nous irons ensemble, je demanderai la main pour toi ! » Dans la culture Rwandaise, quelqu'un devait demander la main d'une fille à la place du fiancé. Cette personne était quelqu'un de confiance à qui on disait tout, les soirs ils partageaient un verre. Ce type était le dirigeant des Interahamwe à Kicukiro, il n'a rien fait pour l'aider, au contraire, il a comploté contre lui. Avant le Génocide, quand il y avait des troubles, c'est chez lui que nous nous réfugions mais après il a été le premier à le trahir. Je me souviens que papa lui avait envoyé un message lui demandant de le venir en aide ou de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse le donner aux tueurs afin qu'ils ne le tuent pas. Et même quand il était malade, il lui avait envoyé un autre message lui demandant de l'aider parce qu'il avait reçu des balles dans le corps et qu'il était sans soin. Mais en réponse, il a envoyé des gens en leur disant : « Il y a un homme que vous n'avez pas achevé ! Tuez sa femme, ses enfants ; si vous ne le tuez pas, vous aurez des sérieux problèmes avec lui, il se vengera. » C'est ainsi qu'il a envoyé des gens l'achever pour la deuxième fois. 
 •  Steven: Quelle relation y avait-il entre ton père et ce militaire ? Etaient-ils bons amis ? 
 •  Yves: Mon père n'avait pas d'ennemi, que ce soit des militaires ou autres…il n'avait de problème avec personne et même que dans le quartier tout le monde l'aimait. Les gens l'aimaient parce que quand ils lui confiaient leurs problèmes, il les résolvait immédiatement. Quand il trouvait des gens en route, il les prenait avec eux dans la voiture au cas où il en avait une. Dans le cas contraire, il marchait avec eux en causant jusqu'à l'arrêt de bus. Quand ils lui disaient : « Paie-nous un verre ! » il le leur achetait sans problème. Il n'avait pas de problème avec les militaires et même que certains étaient ses amis…de ce fait, je crois qu'il n'avait aucun problème avec les militaires ou qui que ce soit d'autre. 
 •  Steven: Si tu avais vu ton père avec cet homme là, comment aurait été leur relation ? Pouvaient-ils partager un verre ? Faire de bons collègues de travail ? Pouvaient-ils s'asseoir et discuter ensemble ? De quoi avait l'air leur relation ? 
 •  Yves:Tous les amis de mon père étaient des gens qu'il rencontraient par hasard. Certains dans les bars, d'autres au travail, d'autres en cour de route. Au travail, papa était très studieux et intelligent. Les gens l'aimaient beaucoup parce qu'il faisait bien son travail, il était très sollicité ! Dans les bars, ses amis l'aimaient parce qu'il engageait toujours de bonnes discussions et leur faisaient rire. Celui qui l'a trahi était même un grand ami à lui, ils se rencontraient dans tous ces lieux et ceux qu'il ne croisait pas dans ces lieux, ils se croisaient dans la rue. Les gens l'aimaient parce qu'il n'y a rien qu'il ne pouvait pas faire pour eux ! Même des gens de la famille élargie venaient toujours à la maison, soit lui demander de l'argent ou de leur donner conseil…il y avait toujours du monde à la maison ! 
 •  Steven: As-tu une idée de la façon dont ta mère est morte ? Quelqu'un t'en aurait-il parlé ? 
 •  Yves: Oui, selon ce qu'on m'a dit, c'était le matin du 27 avril 1994, deux semaines après le début du Génocide. On m'a dit qu'elle était très malade, elle n'avait pas assez de force, elle avait la malaria, ils sont venus la prendre…ils les [les parents] ont d'abord fait asseoir en un endroit où ils ont fait environ deux heures. Mais entre temps, il y avait des gens qui essayaient de plaider en leur faveur mais…l'assaut était composé d'environ 60 personnes. Ils les ont pris, maman s'était couverte de plusieurs pagnes pour lutter contre le froid parce qu'elle n'avait pas de blouson, elle frissonnait quoiqu'il y avait du soleil ! Ils lui ont ensuite ordonné de se coucher face contre terre. Ils lui ont envoyé une balle dans la tête, elle morte sur-le-champ. 
 •  Steven: De là où tu étais à Gitarama, as-tu vu les massacres être perpétrés ? Pas contre ta famille mais…si oui, qu'as-tu vu ? Comment ces criminels agissaient-ils ? 
 •  Yves: Je les ai vus tuer beaucoup de gens. Je me rappelle qu'une fois, ils ont déniché un homme puis l'ont traqué, ils étaient armés de massue et de gourdins, l'homme a couru mais après une course d'environ 5 minutes, ils l'ont rattrapé. Mais la façon dont ils l'ont eu, un homme parmi les tueurs est sorti derrière lui, l'a frappé un coup de gourdin sur la tête puis l'homme est tombé raide mort. Un autre événement que j'ai vu : il s'agit d'une fille qui a été dénichée du buisson où elle se cachait, ils l'ont traquée…avant de mourir, elle a passé environ 30 minutes entrain de hurler, je l'entendais !J l'ai vu mourir mais je n'ai jamais eu le courage de m'approcher d'elle voir son état parce qu'il y avait encore des gens autour d'elle qui criaient, contents d'avoir déniché leur proie! 
 •  Steven: Quelle était l'attitude des tueurs ? Quel était leur comportement ? 
 •  Yves: Ils étaient très contents, ils étaient très contents de ce qu'ils faisaient. Je crois même qu'ils se sentaient mal à l'aise lorsqu'ils ne tuaient pas ! Mais quand ils parvenaient à tuer, ils étaient plein d'énergie et de joie…et quand ils venaient de tuer quelqu'un, ils l'encerclaient en le regardant comme si c'était un gibier qu'ils venaient d'abattre ! C'était comme lorsque les chasseurs avaient chassé un gibier puis étaient enfin content de l'avoir tué. Ils étaient vraiment contents ! 
 •  Steven: Que ressentais-tu ? Quel est le sentiment qui te dominaiten ce temps là Yves ? Que ressentais-tu au fond ? 
 •  Yves: Au fond, je me sentais…j'étais petit mais je me sentais…j'avais mal au cœur. Au début, j'avais peur aussi mais après, je n'avais plus peur du tout ! Voir un être humain en tuer un autre, ou être poursuivi en chasse, ou encore voir une personne en agonie avec des plaies plein le corps, c'est des choses que je ne parvenais pas à comprendre ! J'avais le cœur très lourd, il m'est même arrivé de…ce temps là, je n'étais pas à la maison mais…ma famille me manquait beaucoup. Je me sentais perdu. Je me rappelle que ce jour là, j'ai pris un petit papier sur lequel j'ai écrit la date et plus tard, je me suis rendu compte qu'elle correspondait avec la date à laquelle ma famille avait été tuée. Ce jour là, j'ai passé toute la journée à pleurer. En plus ce jour, nous avions eu la chance parce que les tueurs n'étaient pas venus nous chercher. Je me sentais confus, je pensais à ma famille, à mon grand-frère…j'ai ensuite pris un papier puis j'ai écrit. J'ai gardé le papier. C'est après quand je me suis renseigné que j'ai trouvé que la date coïncidait avec ce qui [leur] était arrivé. 
 •  Steven: Comment as-tu appris ce qui est arrivé au sujet de tes parents et ton frère ? 
 •  Yves: Je l'ai su après le Génocide. Avant, je ne pouvais pas imaginer qu'ils soient morts, je me disais qu'ils étaient sûrement en vie…on n'avait jamais voulu nous le dire parce qu'on se demandait ce qu'on allait faire. Je ne l'ai su qu'en août, après que le Génocide, c'est ma sœur qui s'est décidé de me le dire, elle m'a expliqué tout ce qui s'était passé…je ne savais pas où ils [les parents] étaient mais après avoir fait des mois sans voir quelqu'un de la famille, c'est alors que je l'ai su ! 
 •  Steven: Est-ce que tu peux me décrire un événement que tu as vu durant le Génocide, que tu n'arrives jamais à oublier. 
 •  Yves: La première des choses que je ne puisse pas oublier est que mes parents sont morts. Ça, je ne peux jamais l'oublier ! Se rappeler que c'était des gentils garçons, des jolies filles ou des parents bien, voir des cadavres ou sauter pardessus des corps, essayer de dormir et ne pas être en mesure, arracher un blouson à un cadavre pour se couvrir, c'est là des choses que je ne peux jamais oublier. Je ne peux pas aller au lit sans penser à la façon dont ma famille est morte ou aux gens que je connaissais qui sont morts…c'est impossible d'oublier des choses comme ça ! 
 •  Steven: Quel effet ça fait d'être rescapé ? Quels sont les conséquences que subit la personne ? 
 •  Yves: Survivre, c'est quand on est rescapé qu'on se rend compte du prix de la vie parce que c'est ce qu'on appelle…c'est comme si tu étais à une seconde près de la mort mais qu'après tu reviens à la vie. Si par exemple tu allais te faire découper en morceau et que par chance tu parviens à voir le jour suivant…c'est en ce moment que tu te rends compte à quel point la vie n'a pas de prix. Tu comprends que ce n'est pas une chose à jouer avec, que ce soit ta vie ou celle de ton prochain parce que ce qui t'arrive aujourd'hui peut arriver à quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle avant d'agir, je me pose toujours la question de savoir comment je réagirais au cas où cette chose était commise envers moi. Mais quand on est rescapé, on se rend compte à quel point la vie est belle et qu'il faut la respecter, peu importe si c'est ta vie ou celle des autres. 
 •  Steven: Comment tes parents ont-ils été enterrés ? 
 •  Yves: Je n'utiliserais pas le terme enterrer parce qu'ils ont plutôt été jetés ! 
 •  Steven:Yves, comment tes parents ont-ils été enterrés ? 
 •  Yves: La façon dont ils ont été enterrés ne m'a pas plu du tout ! Dans la culture rwandaise, quand quelqu'un meurt, on fait un deuil, les gens viennent…mais eux, ils ont été tués puis jetés parmi les ordures, dans un endroit malsain. Je ne dirais donc pas qu'ils ont été enterrés ! C'est d'ailleurs une des profondes douleurs du Génocide. Ça me fait de la peine de voir que je n'ai pas été en mesure de voir leurs corps, les inhumer en tant que famille, ça me fait trop mal ! De ce fait, je dirais donc qu'ils n'ont pas été enterrés parce que quand on jette quelqu'un là où l'on veut alors que cette personne était de valeur, sociable, et n'avait de problème avec personne…Je crois qu'il ne s'agit pas d'enterrer mais…c'est quelques chose de très mauvais. 
 •  Steven: Peux-tu me dire où, quand et comment tu les a trouvés ? 
 •  Yves: Ceux qui les ont vus… ils étaient chez les voisins et puis ma sœur était avec eux, c'est elle qui nous a montré l'endroit où ils avaient été enterrés. Je me suis approché de l'endroit, des herbes y avaient poussé puis nous nous sommes dits, même si c'était une chose difficile, de les exhumer afin de les inhumer en tant qu'êtres qui se respectaient, comme d'ailleurs toute autre personne est inhumée ! 
 •  Steven: Yves, est-ce que tu crois que tu peux pardonner à ceux qui ont tué tes parents et ton frère ? 
 •  Yves: Pour moi, c'est une chose difficile ! Pardonner n'est pas chose facile ! Je ne peux pas prendre la décision de pardonner tout de suite, dire que je pardonne à tous ceux qui ont fait cela, ceux qui m'ont rendu orphelins, ceux qui ont fait que je ne sois pas comme d'autres enfants qui reçoivent l'affection de leurs parents…ce n'est pas du tout facile ! Ce n'est pas une chose que je peux faire de ma propre force, dire que je pardonne à ceux qui ont tué mes proches ! Je n'arrive même pas à pardonner à celui qui a tué d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de ma famille ! Combien de fois est-ce donc plus difficile de pardonner à celui qui a tué ma famille ? Je vous dit que même celui qui a tué quelqu'un que je ne connais pas, je n'arrive pas à lui pardonner ! Alors pour celui qui a tué ma famille…ce n'est pas une chose facile ! Cela demande du temps. 
 •  Steven: Est-ce que tu crois que Justice a été rendue envers ta famille ? 
 •  Yves: Parler de Justice, je ne sais même pas où se trouve celui qui les a tués, peut-être qu'il est en prison quelque part. Personnellement, je trouve que la justice n'a encore rien fait parce que quand celui qui a gommé ta famille est condamné à cinq ans de détention mais qu'après il est relâché…la détention est une peine certes mais…personnellement, je n'ai encore vu de justice en ma faveur. Je n'ai toujours pas entendu dire que celui qui a tué mes proches a été condamné à mort ou à la prison à perpétuité ! Ce n'est pas une peine ça ! De ce fait, je ne comprend pas cette Justice moi ! Je ne me suis pas encore senti justifié jusqu'à présent. 
 •  Yves: Plus le temps passe, plus on se rend compte des conséquences. Et puis dire qu'on veut te justifier en te donnant tout ce que tu veux est impossible ! Te montrer le criminel et le juger devant toi…tu te demandes quelle peine on va l'infliger, parce que le mettre à mort serait l'aider parce que même si on le tuait, on ne le tuerait pas de la même façon qu'il a tué mes parents ! 
 •  Steven: As-tu par hasard croisé quelqu'un qui faisait partie de ceux qui ont tué participé au meurtre de ta famille ? 
 •  Yves: Oui, une fois. Ce type n'était leur tueurs mais il était parmi la foule qui acclamait. 
 •  Steven: Qu'as-tu fait ? Comment as-tu réagi ? 
 •  Yves: Je n'ai pas eu le courage de lui parler, je l'ai vu puis je me suis senti dépassé…je n'ai rien pu lui dire. Je ne savais pas quoi faire parce que je me disais que si je me mettais à lui parler j'allais dire ou faire quelque chose de mauvais ! J'ai jugé bon d'éviter de rester en sa présence, il était détenu. Il était avec des gens qui l'avaient interpellé pour un procès de juridiction Gacaca. Je n'ai pas eu la force de m'approcher de lui ou lui dire quoi que ce soit…et puis je n'avais rien à lui demander, je le connaissais, je ne pouvais pas lui dire bonjour, je…je n'ai su quoi faire seulement, je suis parti. 
 •  Steven: Crois-tu que nous tirons une leçon du Génocide ? Est-il instructif à lui seul ? 
 •  Yves: Je crois qu'on apprend du Génocide. Personnellement, j'ai appris la valeur de la vie. J'ai aussi appris que vivre sans parent était chose difficile ! Ne pas avoir de parents te fait comprendre à quel point ils sont importants. Le Génocide m'a appris des tas de choses telles que apprendre à respecter la vie d'autrui, à bien entretenir ma vie et me respecter, respecter celle des autres aussi. Je crois que c'est ça ! 
 •  Steven: Yves, crois-tu que le Génocide puisse se reproduire ici ? 
 •  Yves: Non, je crois que c'est impossible. D'après mes observations, je crois que le Génocide ne se reproduira plus ! Parce que quand je considère l'effort que fournit la jeunesse d'aujourd'hui pour lutter contre cela et essayer de garder la mémoire alors que c'est douloureux, je trouve que c'est vraiment impossible [la répétition du Génocide]. En plus, comme nous avons l'habitude d'en discuter, nous ferons tout ce qui est possible pour qu'il ne se reproduise plus. 
 •  Steven: Est-ce juste un espoir ou tu y crois vraiment ? 
 •  Yves: J'ai la foi que le Génocide ne se reproduira plus ! J'en ai la foi et la conviction. 
 •  Steven: Que pense-tu de l'avenir ? Quels sont tes souhaits ? 
 •  Yves: Je crois que l'avenir me réserve de bonnes choses. Je souhaite être quelqu'un qui est capable de subvenir à ses besoins, avoir un travail, comme nous étions avant ! Etudier est nécessaire pour avoir une bonne vie. En plus, j'ai toujours au cœur d'aider ceux qui sont dans la misère. Mes prochains que je ne suis pas en mesure d'aider aujourd'hui, je crois que dans les jours à venir, je pourrais leur venir en aide avec le peu que j'aurai. Je crois que nous avons un lendemain beaucoup mieux que les 10 ans que nous venons de traverser. 
 •  Steven Comment crois-tu que le Rwanda, en tant que Etat, doit apprendre de ce qui est arrivé ? Quelle serait la meilleure façon de le faire ? 
 •  Yves: La leçon que le Rwanda doit en tirer est que…le Rwanda étant un beau petit pays, je crois que les gens devraient apprendre à s'aimer entre eux et à s'entraider parce qu'ainsi…et puis ne pas oublier… Ne pas oublier ce qui est arrivé et s'entraider mutuellement parce que pour que ces événements arrivent, il a fallu que les gens se divisent d'abord ! Que personne ne dévalorise la vie d'autrui ! Mais parvenir à cela est une tâche difficile parce que tout le monde a ses problèmes personnels. Si seulement tu pouvais savoir et comprendre les problèmes de ton prochain et que tu lui parles des tiens, les gens seraient plus solidaires. 
 •  Steven: Qu'est-ce qui semble être le plus difficile dans la vie d'un rescapé ? 
 
View translation  
 •  Steven: This is the 30th of march 2004, and we are at Yves' house in Kicuciro in Kigali. And this is Yves. Perharps you could tell me your name and your age. 
 •  Yves: My name is Yves and I am turning 23 years old in August. 
 •  Steven: Yves, how many were you in your family before the genocide, living here? 
 •  Yves: Before the genocide we were a family of six people living here. We were four children, my dad and my mom. 
 •  Steven: And after the genocide… How many of your family members were murdered during the genocide? 
 •  Yves: Three of us were left after the genocide. Both my parents and my big brother were killed during the genocide. 
 •  Steven: Could you tell me what are your first memories? If you were to think back to when you were a child, what is one of the first things that you remember? 
 •  Yves: The thing I would remember is maybe the way we would all be together, chatting. My father used to make us laugh very much. He was very funny. He used take us for a ride. My big brother also used to make us laugh so much when we would be just the children. 
 •  Steven: Tell me about your mother. What kind of a lady was she? 
 •  Yves: My mother was a very loving person. She used to love talking and giving advice to people. Even at her place of work people loved her very much and they would always come to seek advice from her. Family members like her younger sisters or people from my dad's family used to feel so close to her. Nobody feared her because she was very easy going. She treated everyone as her relatives. She would give them all she had; she would refuse them only what she did not have. She would really try her best to help people. 
 •  Steven: How would you describe your relationship with her? What did you do together? 
 •  Yves: She used to pull me aside in the bedroom and give me plenty of advice about life in general. Even before the genocide she used to tell us that anything could happen, we could find ourselves orphans as they could both die in a car accident, or something could happen to them. So she would tell us how we needed to stop being childish and grow up, to be hardworking and to be able to take care of ourselves in case we were forced to. She would give me advice so I can become a man. 
 •  Steven: Tell us about your father. You said he was a funny man. What things made him funny? 
 •  Yves: He was very talkative. Wherever he was maybe in bars with his friends they would be making jokes and when he would come home he would make us laugh as well. The one thing I always remember is that, every evening, we used to wait for him to come home, even when it was very late because he used to amuse us a lot. He used to promise us to take us for a ride or give us gifts or money to buy sweets on our way to church. We always waited for him to come home before going to bed. If we went to sleep without seeing him, we would find him in his bedroom very early the next morning. 
 •  Steven: Tell me about your big brother. 
 •  Yves: My big brother was very quiet. People did not even believe he could talk. He never used to talk when my dad or my mom were there because he feared them. So he would act like a very quiet person or a grown up in their presence. But whenever we would be on our own, with maybe other children in the neighbourhood or from our school, he used to be so funny. He loved funk music, dancing and movies very much. In school he was liked very much because he was calm and he loved people. 
 •  Steven: Did you all enjoy music together? 
 •  Yves: Yes because he used to teach me and tell me what was on fashion. He loved to read and to listen to the radio. He used to teach me how to dance in the bedroom. He would show me how to dance and I would imitate him. 
 •  Steven: Can you tell me about a particular memory you shared as a family, a wedding or a party or a holiday? Something that you did and you remember very strongly. 
 •  Yves: We never used to go for weddings with our parents but the thing I remember us doing together is the time we went to see a Burundian musician at "Chez Lando". We were all looking forward to it. It was very nice because we were all together and we had a lot of fun together. That's the time that comes to my mind. 
 •  Steven: Tell me, when you look back and remember your family, what is it that you remember? Happiness? Warmth? Fun? What is the strongest memory that you have? Love, care? 
 •  Yves: I would say there are two things. As far as my mother is concerned, I remember very well that even before the war she was once took me to the bedroom and told me that there was a war going on and no one knew what was going to happen. She told me that they might die or anything could happen to them, that we needed to be strong. It was as though she knew she was going to die. I remember how she used to pull me aside and tell me, "You're the oldest" and yet I wasn't, I had an older brother. She would always want to talk to me. She used to advise me on how to behave, to love people. As far as my father is concerned I remember how he used to take me out with other men and buy me ‘brochettes'. My mother even used to get angry with him about it and she would ask me why he was taking her child out at night. I myself liked it very much, being with my father made me feel invincible. He also used to tell me to take interest in his things and to take care of my sisters. 
 •  Steven: During the genocide, what is the memory, which is the strongest, the most difficult for you to recall? 
 •  Yves: The thing that hurts the most as far as my parents are concerned is the way they died. I was told that when they came to get them, my mother had been sick with malaria, she didn't have medication and she had been shivering and throwing up the whole night and they came that morning. My big brother was moping the floor and listening to the radio even though they were hiding. What hurts the most about my father is that they shot him five bullets and he was there agonizing for two days with no medication. He was just there and there was no enough medication. Two days later when he started to feel better, they came back and finished him. It hurts me and I always feel like it would have been better if he had died right away without going through so much pain. Those are the two most painful things. 
 •  Steven: Where were you at that time? 
 •  Yves: We had gone to my grandmother's place before it started. They said that here in Kigali there was no security and the best thing to do was to split into two and maybe some of us would survive. I was in Gitarama at my grandmother's place; it is called Igitwe. 
 •  Steven: How did you find out about the way in which your family was killed? 
 •  Yves: They killed them very badly. Before then, they'd make them walk around for maybe five kilometres, they were about a hundred people and they were shouting at them and beating them up. The way they died is also something that hurts me a lot. Even the day they killed them, they still run after them, beat them up and insulted them. They pleaded with them to let them live but they refused. I think it would have been better for them to die straight away, on the first day. 
 •  Steven: Who did it? 
 •  Yves: A soldier I did not know before murdered them. All I know is that it was a soldier and I don't know who informed him about my family. I know a man who was my dad's very good friend who betrayed them. My dad always used to go with him everywhere, in family functions like weddings or in traditional engagement ceremonies. They used to share a drink every evening. He was the head of Interahamwes in Kicukiro. He didn't help him at all, he betrayed him instead. We even used to hide in that man's house when the insecurity would increase before the genocide. I remember a time my dad asked him if there was anything he could do, if he could maybe pay some money so they would not kill him. Another time, when he was wounded and sick after they shot him, my dad sent someone to ask him if there was anything he could do to help him and he still didn't do anything. In fact he's the one who went ahead and told the others that he [my dad] was still alive. He told them to kill him and his wife and his children, as he would certainly revenge if he survived. So he sent the second group of people who came and killed him. 
 •  Steven: What was the relationship between your dad and that soldier? Were they good friends? 
 •  Yves: All I can say is that my dad did not have any enemies. He did not have any problems even with the soldiers. People in this area liked him because he used to help them out with the problems they'd submit to him, he used to give them a ride the days he'd have a car and they days he did not have one they would walk up to the taxi together. He used to buy them a drink when he'd have money. Even soldiers did not have any problems with him; in fact some of them were his friends. He was in good terms with not just the soldiers but with everyone else. 
 •  Steven: If you saw your dad with that particular man, what would their relationship have been? Friendly? Would they drink beer together? Would they work together? Would they sit and talk? What was that relationship like? 
 •  Yves: All my dad's friends were people he used to meet with; he met some of them at work or some in bars or on the streets. He worked very hard and he was very intelligent and the people he used to work with liked him. His friends in bars were people they used to buy each other a drink and he used to make jokes together. Even the man who betrayed him was his very good friend. Even the people he used to meet elsewhere liked him because he was always ready to help. Our family members used to always come home to visit him or ask him for money or to simply seek advice from him. There were always people here in our house. 
 •  Steven: Do you know how your mother died precisely? Did somebody tell you? 
 •  Yves: As I told you it was on the morning of the 27th, two weeks after the genocide started. She was sick and feeling weak, she sat there for about 2 hours and some people were begging them not to kill them. They were about sixty people. They got her to lay face down the floor and shot one bullet in her head and she died. 
 •  Steven: From where you were in Gitarama, did you see the killings taking place, not of your family but…? If so, what did you see? How did the killers go about doing their work? 
 •  Yves: I saw many people being killed. I remember in particular this man who was found by the Interahamwes from his hiding place. Some had clubs, others machetes, they run after him for about five minutes before they caught him. Someone beat him on his head with a club as I was watching. He did not do anything; he just fell down and died right away. The other thing I saw is this girl who was also killed very badly. They found the place where she was hiding also and run after her. She was left there agonizing for about thirty minutes and I was hearing everything. I saw her dying but I did not have the strength to approach her, as they were still standing next to her, laughing, happy to have found a prey. 
 •  Steven: What was the attitude of the killers? What was their behaviour? 
 •  Yves: They were very happy about it, my impression was that they were not at peace the times they were not busy killing. They had the power and they were proud of them. Even after killing them, you could see them standing next to their dead bodies, like a hunter who has just found a game. They were really happy! 
 •  Steven: How did you feel? What was your predominant emotion at that time? What was your main feeling at that time Yves? How were you feeling inside? 
 •  Yves: I was still a child but inside of me I was very sad. I was also scared but it reached a point where all the fear went. I reached a point where I felt like I did not know what was going on, or where I was. Seeing a human being killing another one or running after him or her. Seeing them agonizing or having wounds all over their bodies because they cut them down is something I was not capable of grasping or fully understanding. I was so miserable! There's a day I kept feeling very sad without really knowing why. I felt very uncomfortable, very confused despite the fact that it had been a good day as no one was chasing after me. I wrote down the date and I later on found out that it was around that time that my family was murdered. I had spent the whole day crying without really knowing why. It was quite a peaceful day as no one had come where we were hiding on that day. But on that day I was not at peace at all, I kept thinking about home, about my brother. I wrote down the date and kept the peace of paper and memorized the date. Later on I found out that it was the time it happened. 
 •  Steven: When did you find out about your parents and brother? When did you find out what had happened? 
 •  Yves: I was told about it after the genocide. I was so convinced they were still alive; I had convinced myself that they were not dead. I learnt about it later on in August. The people who knew what had happened did not know how to tell us, as they did not know how we were going to handle it. One day my sister and I had a long conversation and she told me what had happened. It was in August, when the genocide was over. I did not know where they were and we spent some months living on our own without any family members. 
 •  Steven: Could you describe for me something that you saw during the genocide that really stays in your mind that you cannot get out of your mind? 
 •  Yves: The thing about the genocide that I can never forget is first of all the fact that my parents were killed. The ways in which people were killed, and yet they were innocent children, innocent women, innocent parents, is also something I can never forget. Jumping over dead bodies, not being able to sleep, having to steal a jacket from the dead all these are things I can never forget. I can never forget. I cannot go to bed without thinking about them and remembering how they were killed, or without thinking about other children who died or other people I knew. It is not something that I can ever forget. 
 •  Steven: What does it mean to be a survivor? What is the consequence for you as a person? 
 •  Yves: Surviving taught me the value of life. When you escape death, when maybe someone was about to cut you down and does not do it and you're still alive the next day, that is when you appreciate life. You then realize that your life or other people's lives are of great value. You understand that everyone gets affected by things just like you do. I now think twice before I do something bad to others because I know it hurts others as much as it could hurt me. It taught me respect for both my life and for other people's lives. 
 •  Steven: How were your parents buried? 
 •  Yves: I wouldn't call it a burial as they were thrown away. 
 •  Steven: How were your parents buried Yves? 
 •  Yves: I would say that they way they buried them did not please me. In the Rwandan culture, when someone dies, people come and mourn with you. They killed them and threw them into some garbage, so to me they were not buried. That is actually one of the things that really hurt about the genocide. I wish we had at least buried them as a family. I wouldn't say that they were buried because getting somebody's body and throwing it anywhere and yet they were some respectable and innocent person is not a burial. It is so wrong! 
 •  Steven: Can you tell me where you found them and when you found them and how you found them? 
 •  Yves: People had seen them as they were at the neighbours. Even my sister who was with them saw the way they killed them. He showed me the place and we decided to exhume them as the grass was growing over it in order for us to bury them in a better way no matter how hard that was. At least we buried them the way everyone else is buried, in a way that honours them. 
 •  Steven: Yves, do you think you can forgive the people who killed your parents and your brother? 
 •  Yves: It is very hard. Forgiveness is not easy. I cannot just say that I can forgive the person who took my parents away, the person who made me the way I am, who made me to be different from other children, without the affection and the presence of my parents. Forgiveness is not easy and it is not something I could do on my own. It is already hard enough to forgive the person who killed other people apart from my parents. Forgiving my parents' murderer is a lot more difficult; it is something that would require that I think about it for a long time. 
 •  Steven: Do you feel that justice has been done for you and your family? 
 •  Yves: Justice? Since I do not even know where the person who killed my family is; maybe he is somewhere in jail... to me, it is like nothing has been done as far as justice is concerned. When you see someone who killed your family members being condemned for something like five years, you know that, sooner or later, the five years will be over and then he will be released. Being imprisoned is a punishment yes, but personally justice has not yet come my way because I have never seen it. They have never judged the people who killed my family, so that I maybe say that they were condemned to death or to life imprisonment. Therefore, I don't consider that as a punishment, actually I wonder which type of justice that is. Neither have I ever analysed it to see if it [justice] has been done to me. 
 •  Yves: Because as days go by, one comes to see the consequences and they keep on becoming worse. Unless they gave you back, …unless they gave you everything you desire which is not possible. Showing you the person who killed your people and condemning them, I wonder what the condemnation would be. Killing them would do them some good. Even if they killed them, they would kill them ‘nicely' compared to the way they killed my parents. 
 •  Steven: Have you ever met any of the people who were involved in the deaths of your family? 
 •  Yves: I once saw one of the people who were present and who were happy about it even though he is not the one who killed them. 
 •  Steven: What did you say? What did you do? How did you react? 
 •  Yves: I did not have the strength to talk to him. I saw him and I was so overwhelmed that I did not know what to say. I felt like maybe if I had talked to him, I could have said or done something wrong out of anger. I chose to leave. He was going to be questioned in Gacaca court. I did not have the strength to even approach him and ask him something. There was nothing to talk about, he knew who I was and I also knew him. Should I have greeted him? I did not know what to do so I left it there. 
 •  Steven: Do you think we learn anything from the genocide? Is the genocide useful in any way? 
 •  Yves: Personally the genocide taught me the value of life, it taught me to appreciate having parents. Loosing them is what makes you realize the importance of having them. The genocide taught me respect for other people's lives as well as respect for my own life. That's it! 
 •  Steven: Yves do you think the genocide is possible again here? 
 •  Yves: I think it is impossible. From what I see I believe it can never happen again. When I look at the way today's youth really fights against it all and the way they really want to fight it and remember it no matter how hard it is, and when we look at the consequences it had on us, I don't think it is possible! I think it is impossible! And as we were saying, we need to do all we can for it not to happen again. 
 •  Steven: Are you just being hopeful, or do you believe it? 
 •  Yves: I trust that the genocide will never happen again. I have the conviction that the genocide will never happen again. 
 •  Steve: Tell me about your thoughts for the future. What sort of life's aspirations do you have? 
 •  Yves: I believe my future will be good; my desire is to be responsible for my life and to be able to help others the way we used to be before. It will take a good education, which is a must for one to be able to have a good life and to be able to help out others. Others who are poor and whose lives are worse than mine. I believe I will soon be able to help them out with the little I will be having. I believe the future will be better than the last ten years have been. 
 •  Steven: What do you think Rwanda has to learn as a country? And how is the best way to do it? 
 •  Yves: Rwanda is a small, beautiful country and I believe all Rwandans should learn to love each other and to help each other out. They also need to always remember what happened and to try and love each other and to help each other out. Because for all this to happen, people did not love or respect each other. Nobody respected other people's loves. It will take a lot to make it happen as each Rwandan has his or her own problems; if people were understanding what challenges we go through individually, we would be able to help each other more effectively. 
 •  Steven: What's the most difficult aspect of being a survivor? 
 

Identifier:kmc00035
Title:A testimony of Yves Kamuronsi
Description:In this video, Yves Kamuronsi talks about his experience before, during, and after the 1994 genocide against the Tutsi. Yves survived from Muhanga district. His testimony is given in Kinyarwanda, and a french translation is available.
Date:2004-03-30
Source:
Language:eng
Repository:Genocide Archive Rwanda

BACK TO Survivors

Continues with Part 2 of the Oral History Testimony of KAMURONSI Yves.